Sport

Riebeeckrand bied 15 sportsoorste aan vir hul leerders om aan deel te neem. Die sportsoorte is Atletiek, Seunskrieket, Dogterskrieket,Rugby, Netbal, Dogtershokkie, Seunshokkie, Jukskei, Perdry, Boogskiet, Landloop, Ringbal, Skaak, Gholf en Tennis.

Ons skool neem vir verskeie jare aan die PUK-prestige sportreeks deel. Vanaf 2015 is ons deel van die NWU-Vaal pukke sportreeks en ons spanne vaar uitstekend. Ons beskik oor 2 rugbyvelde, 2 hokkieveld, tennisbane, 9 netbalbane, ‘n krieketveld en oefennette, jukskeibane, ‘n boogskietbaan, atletiekbaan asook ‘n gimnasium.