Geskiedenis van die skool
Hoërskool Riebeeckrand het in 1996 ontstaan, na die samesmelting van twee hoërskole, naamlik Hoërskool Riebeeck en Hoërskool Goudrand.

Die hoof is me. A.E. van den Berg, die twee adjunkhoofde is mnr. C.J.H. van der Walt en mnr. H. Maartens en die voorsitter van die beheerliggaam is mnr. J. Wray.

Riebeeckrand is tans 893 leerders sterk. Daar is 45 onderwyspersoneellede, 10 administratiewe personeellede, 3 assistent-onderwysers en 10 terreinwerkers.

Die taal van onderrig en leer is Afrikaans en Engels – Parallel Medium.

Die skoolwapen is gesamentlik deur die hoof, personeel en beheerliggaam ontwerp – onder die leiding van mnr. Klasie van der Wal, destydse hoof van Riebeeckrand.

Die wapen simboliseer die skool se anker wat in ons geloof gesetel is, nl. “Geanker in geloof”, wat ook die leuse van ons skool is.

Die leuse is die middelpunt waarin die skool se etos en missie en visie gesetel is, nl. geloof .

Die simboliek van die leuse is saamgevat in die laaste reëls van die skoollied, nl.

“Want geanker in geloof in God,
kry ons drome sin en doel.
Is ons koers en strewe reeds bepaal -
Oorwinning te behaal!”

Die skoollied se woorde en musiek is geskryf deur dr. Francois van den Berg.

Die skoolkleure is oranje, wit en blou.

Die slagspreuk van die skool is:

.10 uit 10