Graad 9-vakkeuses
Gr.9-leerders moet hulle vakkeuses vir gr.10 maak. Ons glo dat u reeds 'n goeie idee het watter vakke u seun/dogter in 2022 moet neem.

Met al die onderstaande inligting probeer ons u leiding gee in die vakke wat ons skool volgende jaar aanbied. Ons hoop en glo dat al dié inligting u besluit sal vergemaklik. Indien u keuse gemaak is, vul die meegaande vakkeusevorm in. U kind moet die vorm voor of op 10 September 2021 by sy/haar voogonderwyser inhandig.

Stap 1:
Die vakkeuse handleiding is die beginpunt – lees asseblief deur. Klik hier om die handleiding af te laai.

Stap 2:
Algemene inligting rondom vakkeuses. Klik hier  om die dokument af te laai en te lees OF klik hier om na die aanbieding te luister. 

Stap 3:
Bestudeer die vakkeuses wat Riebeeckrand vir 2022 aanbied deur op die vak-naam te klik.

- Besigheidstudies                                         - Dramatiese Kunste                            - Ekonomie
- Fisiese Wetenskappe                                  - Geografie                                           - Ingenieursgrafika en Ontwerp
- Inligtingstegnologie                                     -  Landbouwetenskappe                       - Lewenswetenskappe
- Rekenaartoepassingstegnologie                -  Rekeningkunde                                  - Verbruikerstudies
- Visuele Kunste                                            - Toerisme

Stap 4:
Vir addisionele inligting klik op die vak-naam vir 'n kort video van die spesifieke vak.

- Besigheidstudies                                       - Ingenieursgrafieka en Ontwerp            - Inligtingstegnologie
- Landbouwetenskappe                               - Renaartoepassingstegnologie              - Rekeningkunde
- Verbruikerstudies                                       - Visuele Kunste                                     - Ekonomie

Stap 5:
Indien u as ouer onseker is oor die vakkeuse wat u kind moet neem, kan u kind die volgende psigometriesetoets aflê. Die toets is ongelukkig net in Engels beskikbaar.

- Career Compass Questionaire
- Career Categories
- Career Mapper