Skoolgelde
Jaarlikse skoolgeld vir 2022 beloop: R17 000-00
Bogenoemde sluit gelde vir voorgeskrewe handboeke in.
Die bedrag sluit nie skryfbehoeftes en skrifte in nie.

Opsie 1
Vol betaling voor 15 Desember 2021 beloop:  
R15 350-00  (1 leerling) 
(Korting = R1 700-00                  R30 600-00       (2 leerlinge) 
(Korting = R850-00)  R38 250-00  (3 leerlinge) 

Opsie 2
Vol betaling voor 1 Februarie 2022 beloop:   

R16 150-00     (1 leerling) 
(Korting = R850-00)                 R32 300-00  (2 leerlinge) 
(Korting = R425-00)  R40 375-00  (3 leerlinge) 

Opsie 3

Maandeliks/Debietorder:
Eerste betaling van R1 700 (1 x leerling),    R3 400 (2 x leerders) en R4 250 (3 x leerders) is betaalbaar wanneer die skool open in Januarie 2022. Laaste paaiement is betaalbaar voor/of op             7 November 2022.  

(R1 700-00 vir 10 maande)  R17 000-00  (1 leerling) 
(R3 400-00 vir 10 maande) R34 000-00  (2 leerlinge)
(R4 250-00 vir 10 maande) R42 500-00  (3 leerlinge)

Skoolgelde kan volgens die skoolresolusie, vooruitbetaalbaar vir die jaar, maar met vergunning van die Beheerliggaam kan dit maandeliks betaal word. ‘n Afbetalingsooreenkoms moet dienooreenkomstig met u betaalkeuse gemaak word en aan die skool terugbesorg word. Daar moet streng by betaling van maandelikse paaiemente gehou word, sodat rekenings nie agterstallig raak nie.