2021 se personeellede
Onderwysers:
Me. N. Auths
Me. T. Barnard
Me. M. Bergh
Me. Z. Botes
Me. R. Botha
Me. L. du Plessis
Mnr. M. du Plessis
Me. L. du Plooy
Me. M. Earle
Mnr. S. Earle
Me. C. Eckley
Me. A. Erasmus
Mnr. K. Erasmus
Mnr. B. Esterhuizen
Me. L. Esterhuyse
Me. B. Fouchee
Me. E. Fouchee
Me. L. Grobler
Me. B. Holton
Me. S. Jonker
Me. L. Jun
Me. M. Kamffer
Me. C. Lindner
Mnr. D. Neethling
Me. B. Nel
Me. L. Pfister
Me. N. Posthumus
Mnr. C. Rall
Me. S. Rall
Me. L. Roos
Me. A. Smit
Me. S. Smith
Mnr. H. Steenekamp
Me. A. Steyn
Mnr. J. Tiedt
Me. S. Tiedt
Mnr. D. Tromp
Me. L. van der Linde
Mnr. C. van der Walt
Me. A. van Jaarsveld
Me. F. van Niekerk
Me. A. van Zyl
Mnr. M. van Zyl
Me. A. Valentine
Me. M. Venter
Me. C. Viljoen
Me. H. Viljoen
Me. J. Wales
Me. E. Wright

Administratiewe en terrein personeel:
Me. L. Bester – Invorderingsklerk en skoolgelde
Me. E. Buitendag – Ontvangsdame
Me. L. Dew – Kantoor administrasie
Mnr. R. Duvenhage – Terreinbestuurder
Me. I. Smith – Boekhoudster
Me. S. Rall – Media
Me. S. Greyling – Debiteure klerk en Micro Scope program
Mnr. J. Tiedt – Sportbestuurder
Me. M. van der Riel – Hoof se sekretaresse en tikster
Me. E. Wright – Skakelbeampte

Assistente-onderwysers:
Me. J. Odendaal
Me. M. Willemse
Mnr. F. Tiedt
Me. M. Jacobs