Beheerliggaam 2020
Baie geluk aan die lede wat tot ons beheerliggaam verkies is. Sterkte vir die termyn wat julle op die beheerliggaam gaan dien. Riebeeckrand weet dit gaan ‘n fees wees om saam dié beheerliggaam te werk.

Die verteenwoordigers is soos volg:
Die ouerlede:
Dagbestuur:

BL Alex Wray
Mnr. Alex Wray (Voorsitter)

BL Ulrika Grobler
Me. Ulrika Grobler (Ondervoorsitter)

BL Marius van Zyl
Mnr. Marius van Zyl (Tesourier)

BL Bertus Denysschen
Mnr. Bertus Denysschen (Sekretaris, Dissipline, Beleide)

Ander lede:
Mnr. Dirk Neethling (Vervoer)

BL Wiliam Usher
Mnr. William Usher (Geboue en terrein, Sekuriteit)

BL Annelien Breedt
Me. Annelien Breedt (Kultuur)


Mnr. John Wray (Sport)

BL Willie Barnard
Mnr. Willie Barnard (Bemarking en Fondsinsamling)

Die skoolhoof:

BL Hoof
Me. A.E. van den Berg

Die onderwyspersoneelverteenwoordigers:

BL Suzanne Tiedt
Me. Suzanne Tiedt

BL Launa Roos
Me. Launa Roos

BL Cassie van der walt
Mnr. Cassie van der Walt

Nie-onderwyspersoneelverteenwoordiger:
Mnr. Janco Tiedt (Sport)

Skoolleerderverteenwoordigers:
Devonique Breedt
Carla Neethling
Collin da Corte